Spis treści

Wydanie: 16/2014 (64)
  • Autor: Paweł LisickiPaweł Lisicki
    Kajfasz przesłuchuje bluźniercę
    Kolejne opisy Pasji w ewangeliach nawzajem się potwierdzają, a nie sobie przeczą. Można w nich wyczytać, które słowa przesłuchiwanego Jezusa przesądziły o skazaniu go na śmierć.
    16
    Miniatura: Kajfasz przesłuchuje bluźniercę