Spis treści

Wydanie: 31/2013 (31)
  • Autor: Piotr ZychowiczPiotr Zychowicz
    Polska zdradzona
    Alianci zachodni nie zdradzili Polski dopiero w Jałcie w roku 1945. Zdradzili ją już w roku 1939, gdy złamali umowy sojusznicze i pozostawili kraj na pastwę Niemców i Sowietów.
    36
    Miniatura: Polska zdradzona