TygodnikProf. Kucharczyk: Sytuacja jak przed pojmaniem Jezusa. Apostołowie zasnęli, działa ten, który Jezusa wydał

Prof. Kucharczyk: Sytuacja jak przed pojmaniem Jezusa. Apostołowie zasnęli, działa ten, który Jezusa wydał

Barykada zrobiona z rzeczy wyniesionych z kościoła w Chile
Barykada zrobiona z rzeczy wyniesionych z kościoła w Chile / Źródło: PAP/EPA / Orlando Barria
Dodano 160
Patrząc po ludzku – sytuacja jest dramatyczna. Podobna do tej w Ogrójcu przed pojmaniem Jezusa . Apostołowie śpią, działa z nich tylko jeden – ten, który Jezusa wydał. Zresztą przytoczony wcześniej kardynał Sarah mówi, że w mury Kościoła wkradł się duch zdrady. To mocne słowa. Ale oddają istotę rzeczy – mówi portalowi DoRzeczy.pl prof. Grzegorz Kucharczyk, z Instytutu Historycznego Polskiej Akademii Nauk.

Ponad stu katolików – świeckich oraz duchownych – wzywa papieża Franciszka do opamiętania, w związku z synodem amazońskim. Oceny tego listu są różne. Jedni przypominają o posłuszeństwu wobec ojca świętego. Są też jednak głosy przypominające, że i św. Paweł upominał św. Piotra. Jak to jest z tym ocenianiem papieża?

Prof. Grzegorz Kucharczyk: Przede wszystkim nie jest to pierwszy tego typu list podczas tego pontyfikatu. Mieliśmy już deklarację synowskiej troski podczas synodu o rodzinie, podczas którego zaczął się demontaż odwiecznego nauczania Kościoła w imię tzw. praktyki duszpasterskiej. Synod amazoński to takie powolne podkręcanie kurka pod gotującą się na wolnym ogniu żabą.

A jak ocenia Pan ten konkretny list ponad stu katolików – nieposłuszeństwo, czy wyraz troski o Kościół?

To interwencja, będące ze wszech miar przejawem posłuszeństwa – zarówno wobec Kościoła, jak i urzędu św. Piotra. Urząd piotrowy został powołany po to, aby umacniać braci w wierze. Jeżeli nie umacnia, to ci, którzy powinni być umocnieni mają prawo z troską pochylić się nad Kościołem. Nie jest to przejaw buntu, ale właśnie miłości i posłuszeństwa wobec Kościoła. Nieprzypadkowo kardynał Robert Sarah w swojej ostatniej książce pt. „Wieczór się zbliża” pisze, że w obecnym bezprzykładnym kryzysie Kościoła, najgorszy jest kryzys urzędu nauczycielskiego Kościoła.

Dzieje się, co się dzieje. Papież kreuje nowych, liberalnych kardynałów. Co dalej?

Patrząc po ludzku – sytuacja jest dramatyczna. Podobna do tej w Ogrójcu przed pojmaniem Jezusa. Apostołowie śpią, działa z nich tylko jeden – ten, który Jezusa wydał. Zresztą przytoczony wcześniej kardynał Sarah mówi, że w mury Kościoła wkradł się duch zdrady. To mocne słowa. Ale oddają istotę rzeczy. Po ludzku sytuacja wydaje się beznadziejna. No ale z drugiej strony – kto by jeszcze niedawno przypuszczał, że w Austrii znajdą się młodzi ludzie, którzy specjalnie przyjadą do Rzymu, by wrzucić do Tybru pogańskie idole, które w imię źle pojętej akulturacji wstawiono do świątyni. Był to bardzo szlachetny czyn. I jest to pewien promyk nadziei. Natomiast co do kreacji kardynalskich faktycznie – arcybiskup krakowski Marek Jędraszewski nie ma raczej szans na zostanie kardynałem, bo nawet kard. Kasper przyznał, że dziś kardynałów wybiera się z pewnego klucza. Natomiast już nie raz w historii przekonaliśmy się, że Pan Bóg potrafi pisać prosto po krzywych liniach. To daje nadzieję.

Nadzieję daje też chyba postawa wiernych – w Meksyku obronili oni katedrę, którą antykościelny tłum usiłował spalić?

Tak. Niejednokrotnie w dziejach Kościoła ludzie świeccy brali sprawy w swoje ręce. Z kolei bywały sytuacje, jak w okresie reformacji, gdy wielu księży i biskupów zachowywało się w sposób „letni”. W tym kontekście uderza milczące zachowanie polskich biskupów wobec obecnej, dramatycznej sytuacji w Kościele. A przecież nie jesteśmy jako kraj samotną wyspą, polski Kościół jest częścią Kościoła powszechnego. Głos polskich biskupów powinien więc być wyraźny.

Czytaj także:
Paweł Lisicki: Pachamama w Watykanie to bluźnierstwo
Czytaj także:
Mocne słowa ks. Isakowicza-Zaleskiego. "Odgórnie sterowana ustawka"

/ Źródło: DoRzeczy.pl

Czytaj także

 160
 • skryba IP
  Czy Piotr był pierwszym papieżem?
  „Kardynał Jorge Mario Bergoglio, jezuita, został wybrany na Papieża, 265 następcę Piotra” (WATYKAŃSKI SERWIS INFORMACYJNY, WATYKAN, 13 MARCA 2013 ROKU).
  „Biskup Rzymu posiada prymat nad Kościołem powszechnym, ponieważ jest następcą Świętego Piotra, który otrzymał taką prerogatywę od Jezusa Chrystusa” (V. ERMONI, LA PRIMAUTÉ DE L’ÉVEQUE DE ROME DANS LE TROIS PREMIERS SIECLES [PRYMAT BISKUPA RZYMU PRZEZ PIERWSZE TRZY STULECIA], 1903).
  „Gdyby zatem ktoś mówił, (...) że biskup Rzymu nie jest następcą św. Piotra w tym prymacie — niech będzie wyklęty” (PIERWSZY SOBÓR WATYKAŃSKI, 18 LIPCA 1870 ROKU).
  MILIONY katolików na całym świecie uznają twierdzenie sformułowane w roku 1870 przez pierwszy Sobór Watykański za kościelny dogmat, niepodważalną naukę. Zachodzi jednak pytanie: Czy nauka ta znajduje poparcie w Piśmie Świętym? A co za tym idzie, czy papież Franciszek rzeczywiście jest następcą apostoła Piotra? I czy Piotr był pierwszym papieżem?
  „NA TEJ SKALE ZBUDUJĘ MÓJ KOŚCIÓŁ”
  Dogmat ogłoszony w roku 1870 przez pierwszy Sobór Watykański oparto głównie na interpretacji fragmentów z Ewangelii według Mateusza 16:16-19 oraz Jana 21:15-17. Utrwalone w nich dwie rozmowy między Jezusem a Piotrem, a także inne relacje biblijne, wskazują, że apostoł ten odegrał w historii pierwszych chrześcijan ważną rolę. Już podczas pierwszego spotkania z Piotrem Jezus przepowiedział, że będzie on odznaczał się niektórymi cechami skały (Jana 1:42). Jednak czy Chrystus powierzył Piotrowi prymat?
  W Ewangelii według Mateusza 16:17, 18 znajdujemy słowa Jezusa skierowane do Piotra: „Ja ci mówię, że Ty jesteś Piotr [którego imię znaczy „odłam skalny”], na tej skale zbuduję mój Kościół”*. Czy Jezus chciał przez to powiedzieć, że jego „Kościół” — inaczej mówiąc, zbór — będzie zbudowany na Piotrze? Czy miał on zostać głową wszystkich chrześcijan? Jak słowa Jezusa rozumieli inni apostołowie, będący świadkami tej rozmowy? Z Ewangelii wynika, że później kilkakrotnie spierali się o to, który z nich jest największy (Mateusza 20:20-27; Marka 9:33-35; Łukasza 22:24-26). Jeżeli Piotr już wcześniej otrzymałby od Jezusa prymat, czyli zwierzchnictwo, to czy taka kwestia w ogóle by się między nimi wyłoniła?
  A jak sam Piotr rozumiał słowa Jezusa? Jako Izraelita z pewnością znał hebrajskie proroctwa mówiące o „kamieniu” czy też „kamieniu węgielnym” (Izajasza 8:13, 14; 28:16, Biblia lubelska; Zachariasza 3:9). Jedno z nich zacytował w swoim liście do współwyznawców i wyjaśnił, że przepowiedzianym „kamieniem węgielnym” okazał się Pan Jezus Chrystus, Mesjasz. Piotr posłużył się greckim wyrazem pétra (tym samym, który znajduje się w słowach Jezusa z Ewangelii według Mateusza 16:18) tylko i wyłącznie w odniesieniu do Chrystusa (1 Piotra 2:4-8).
  Innym wiernym naśladowcą Jezusa był apostoł Paweł. Czy wierzył on, że Jezus przyznał Piotrowi prymat? Nawiązując do pozycji, jaką Piotr zajmował w zborze wczesnochrześcijańskim, Paweł napisał, że należał on do tych, którzy byli „uważani za filary”. Tak więc według Pawła istniał więcej niż jeden „filar” (Galatów 2:9). Ponadto jeżeli Piotr zostałby wyznaczony przez Jezusa na głowę zboru, to dlaczego miałby być jedynie uważany za filar, innymi słowy, mieć taką opinię?
  Pisząc o pewnej niekonsekwencji w sposobie, w jaki Piotr traktował drugich, Paweł z szacunkiem, lecz szczerze, oświadczył: „Sprzeciwiłem się mu otwarcie, ponieważ sobie na to zasłużył” (Galatów 2:11-14). Paweł nie uważał, że Chrystus zbudował swój Kościół, czyli zbór, na Piotrze ani na żadnym innym niedoskonałym człowieku. Przeciwnie, wierzył, że fundamentem, na którym został zbudowany zbór, jest Jezus. Napisał: „Skałą był Chrystus” (1 Koryntian 3:9-11; 10:4, Biblia Tysiąclecia, wyd. V).
  „TY JESTEŚ PIOTR...”
  Jaki zatem jest sens słów: „Ty jesteś Piotr, na tej skale zbuduję mój Kościół”? Aby poprawnie zrozumieć jakiś fragment, musimy wziąć pod uwagę jego kontekst. O czym więc rozmawiali Jezus i Piotr? Tuż przedtem Jezus zapytał uczniów: „A wy za kogo mnie uważacie?”. Piotr bez wahania odpowiedział: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żyjącego”. Jezus pochwalił Piotra, a następnie dodał, że zbuduje swój Kościół, czyli zbór, na jeszcze trwalszej „skale” — tej, co do której Piotr właśnie wyraził swą wiarę — czyli na samym sobie (Mateusza 16:15-18).
  Jaki jest sens słów Jezusa: „Ty jesteś Piotr, na tej skale zbuduję mój Kościół”?
  Z wnioskiem, że „skałą” wspomnianą w Ewangelii według Mateusza 16:18 jest Chrystus, zgadzało się wielu tak zwanych Ojców Kościoła. Na przykład Augustyn, żyjący na przełomie IV i V wieku n.e., napisał: „Bardzo często wyjaśniałem słowa wypowiedziane przez Pana: ‚Ty jesteś Piotr (czyli skała), i na tej skale zbuduję Kościół mój’, rozumiejąc tak, aby myślano, iż Kościół został zbudowany na Tym, w którego wiarę wyraził Piotr słowami: ‚Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego’”. Augustyn wielokrotnie powtarzał, że „Skałą (...) był Chrystus” (O nauce chrześcijańskiej. Sprostowania, tłum. J. Sulowski).
  Gdyby Augustyna i innych oceniano według obowiązującej katolickiej doktryny, zostaliby uznani za heretyków. Zdaniem szwajcarskiego teologa Ulricha Luza pogląd panujący w tej sprawie wśród dzisiejszych biblistów Sobór Watykański z roku 1870 potępiłby jako herezję.
  PAPIEŻ — NASTĘPCA PIOTRA?
  Tytuł „papież” był Piotrowi zupełnie obcy. Do IX wieku n.e. oprócz biskupa Rzymu odnosiło go do siebie wielu innych biskupów. Tak czy inaczej, do końca XI wieku określenie to rzadko stosowano jako oficjalny tytuł. Co więcej, pierwsi chrześcijanie wcale nie uważali, że Piotr, który rzekomo otrzymał prymat, powinien mieć następców. Dlatego uczony Martin Hengel stwierdził, że „z historycznego i teologicznego punktu widzenia nie istnieje dostateczne uzasadnienie tego, co później stało się znane jako ‚prymat’ papieski” (Der unterschätzte Petrus: zwei Studien).
  Podsumowując: Czy Piotr był pierwszym papieżem? Czy miał jakichś następców? Czy katolicki dogmat o prymacie papieskim opiera się na Piśmie Świętym? Odpowiedź na wszystkie te pytania brzmi: nie. Bez wątpienia Jezus zbudował swój Kościół, czyli prawdziwy zbór, na samym sobie (Efezjan 2:20). W związku z tym każdy z nas powinien zadać sobie istotne pytanie: „Czy znalazłem ten prawdziwy zbór?”.
  Jeżeli nie zaznaczono inaczej, cytaty biblijne w tym artykule pochodzą z przekładu opublikowanego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski (Pallottinum). https://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/2015889?q=czy+piotr+by%C5%82&p=par
  Dodaj odpowiedź 6 1
    Odpowiedzi: 1
  • klioes vel pislamista IP
   Pięść postępu

   Maciej Konieczny z Partii Razem
   Złożył przysięgę. Rzekł „ślubuję”
   I został posłem. I okazem,
   Co tłumaczenia potrzebuje...

   Jako jedyny w ślubowaniu
   Pięść uniósł zaciśniętą – lewą.
   Dlaczego? Nie rzecz w wychowaniu.
   Chodzi o... ewolucji drzewo.

   Wcześniej krytyce sam poddawał
   Plakaty z pięścią i różańcem.
   Różaniec uznał za zły kawał...
   A pięść jest dobra, jest kuksańcem!

   Tak małpoludy małpoludom
   Za dinozaurów wygrażały,
   Gdy Kościół chciał rzekomym cudom
   Poddać planetę i pedały!!!

   https://dorzeczy.pl/kraj/120498/maciek-byl-emigrantem-zarobkowym-razem-o-kompetencjach-swojego-posla.html
   Dodaj odpowiedź 2 0
     Odpowiedzi: 0
   • Juras IP
    Niech wreszcie IPN , poda wszystkich TW biskupich... ciekawe czy jest tam ten jeden sprawiedliwy?!
    Dodaj odpowiedź 8 0
      Odpowiedzi: 0
    • Bamper IP
     Trzeba pamiętać, że obecnie na świecie coraz więcej jest zamykanych Kościołów Rzymskich, dlatego, że kościół coraz bardziej oddala się od ludzi, stawiając na mamone,i politykę.
     Dodaj odpowiedź 10 3
       Odpowiedzi: 2
     • mądry centryk IP
      to anarchiści, będą takie coś robić, no wiem jest to wyzywające, skrajna lewica odpierdziela takie same rzeczy jak skrajna prawica, komuchy i faszole i taka nieustanna walka
      Dodaj odpowiedź 3 2
        Odpowiedzi: 0

      Czytaj także