TygodnikTęczowy totalitaryzm

Tęczowy totalitaryzm

Dodano
Joe Bissonette

Przykład Kanady pokazuje, że legalizacja „małżeństw” jednopłciowych to wyjątkowo niebezpieczna inicjatywa z gatunku inżynierii społecznej.

W listopadzie 1996 r. „First Things” (amerykański magazyn katolicki) zorganizował sympozjum zatytułowane „Sądowa uzurpacja polityki”. Uczestnicy spotkania omawiali zagrożenia dla demokracji wynikające z narzucania postawy proaborcyjnej przez amerykański Sąd Najwyższy. Niczego nie da się porównać z najzwyklejszym zabijaniem wielkiej liczby niewinnych istot ludzkich poprzez aborcję, dlatego „First Things” postanowił skoncentrować się nie na dzieciach ani ich rodzicach, ale na zagrożeniach dla systemu demokratycznego i doświadczeniu, jakie stało się udziałem amerykańskiej władzy sądowniczej.

Legalizacja „małżeństw tej samej płci” nie niesie ze sobą niewinnej krwi, która woła o pomstę do nieba, jest jednak najbardziej bezczelną inicjatywą inżynierii społecznej w historii Stanów Zjednoczonych. (…)

Okładka tygodnika Do Rzeczy: 20/2015
Cały artykuł dostępny jest w 20/2015 wydaniu tygodnika „Do Rzeczy”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:

Czytaj także

 0

Czytaj także