TygodnikByć jednocześnie narodowym i europejskim

Być jednocześnie narodowym i europejskim

Dodano
Krzysztof Szczerski

Podporządkowanie się europejskiemu nurtowi albo izolacja – to fałszywa teza. kongres „Polska wielki Projekt” ma pokazać, że możliwe jest prowadzenie polityki narodowej w ramach wspólnoty transatlantyckiej i zintegrowanej Europy.

Uczestnicy tegorocznego kongresu – w jego międzynarodowej części – zmierzą się z jednym z najciekawszych problemów: Jak być jednocześnie „narodowym” i „europejskim”? Ta dwoista natura współczesnej polityki europejskiej jest jej istotą zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i w praktyce działania poszczególnych państw.

Kluczem do skuteczności polskiej polityki zagranicznej jest zrozumienie charakteru środowiska międzynarodowego, w którym funkcjonujemy, i wyciągnięcie z tego wniosków, służących później do zaplanowania właściwych posunięć. Takich posunięć, które wzmocnią polską niepodległość
w ramach struktur zintegrowanych, a nie poza nimi. (…)

Okładka tygodnika Do Rzeczy: 20/2015
Cały artykuł dostępny jest w 20/2015 wydaniu tygodnika „Do Rzeczy”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:

Czytaj także

 0

Czytaj także