TygodnikEuropejska Cristiada

Europejska Cristiada

Europejska Cristiada
Europejska Cristiada
Dodano
Ojcowie i matki, zwolennicy tradycyjnej rodziny oraz wierzący chrześcijanie zaczynają się budzić. Postępowa Europa z zaskoczeniem musi przyglądać się antygenderowej kontrrewolucji

Hollandyzm, czyli nowa odmiana starego zapateryzmu, spotkał się ze zdecydowaną odpowiedzią Francuzów. Miliony z nich, i to często niezależnie od poglądów politycznych, wychodzą na ulice, by bronić rodziny. I to mimo że policja systematycznie utrudnia dojazd na wielkie manifestacje, spisuje ich uczestników, a nawet aresztuje młodych ludzi, którzy ośmielają się wyjść na ulice w nieodpowiednich koszulkach, sugerujących, że ich właściciele są zdania, iż małżeństwo to mężczyzna i kobieta, a nie jakieś inne układy płciowe. I mimo że od pierwszych manifestacji minął już rok, mimo braku sukcesów, a nawet niesz- czególnie mocnego wsparcia Kościoła hierarchicznego, protesty trwają.

Przekroczony Rubikon

W minionym tygodniu na ulice Paryża i Lyonu wyszło prawie pół miliona Francuzów (policja mówi o 120 tys.) i nic nie wskazuje na to, by ich determinacja słabła. Szczególnie że Hollande w przerwach między kolejnymi romansami i oddalaniem kolejnych konkubin (tak właśnie wygląda wolna miłość w praktyce) zapowiada następne „rewolucyjne” zmiany, tym razem dotyczące zabijania niepełnosprawnych i staruszków. Tradycyjnie nastawieni Francuzi będą więc mieli kolejny powód, by protestować, maszerować i buntować się przeciwko lekceważącej ich władzy.(...)

U podstaw tego coraz lepiej dostrzegalnego ruchu leży – jak sądzę – to, że postępowcy i lewacy zaczęli przekraczać już progi naszych domów oraz zniszczyli spokój przeciętnego rodzica, pokazując mu, że prawo do wychowania własnych dzieci w zgodzie z własnym światopoglądem, wolność sumienia i wyznania, a przede wszystkim prawo do zachowania własnych, a nie państwowych poglądów to już przeszłość. (...)

Okładka tygodnika Do Rzeczy: 7/2014
Cały felieton dostępny jest w 7/2014 wydaniu tygodnika „Do Rzeczy”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:

Czytaj także

 0

Czytaj także