42 proc. Polaków nie chce się zaszczepić, połowa nie wierzy testom. Zobacz najnowszy sondaż

42 proc. Polaków nie chce się zaszczepić, połowa nie wierzy testom. Zobacz najnowszy sondaż

Dodano: 266
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Adobe Stock
Więcej niż co piąty Polak jest przekonany, że dotknął go COVID-19. Większość z tych respondentów uważa, że chorowali w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. I to lekko. Nikt z nich nie znalazł się w szpitalu. Dwie trzecie uważa jednak, że maseczki są potrzebne i działają.

Większość chorujących na COVID-19 nie jest ujęta w tych statystykach? Tak wynika z badania pracowni Estymator. Bowiem 11,8 proc. respondentów deklaruje, że chorowało lub aktualnie choruje na COVID-19.

Odpowiada to 3,7 milionom dorosłych Polaków. Mniej lub bardziej subiektywne przekonanie ma więc 4 razy więcej dorosłych niż wskazują dane Ministerstwa Zdrowia o „liczbie zakażonych od początku pandemii” oparte o wyniki zarejestrowanych testów na COVID-19. Ponadto kolejne 21,5 proc. (6,7 mln osób) nie jest w stanie wykluczyć (odpowiedzi „trudno powiedzieć”), że chorowało na COVID-19.

Czy byłaś/eś (lub aktualnie jesteś) na kwarantannie zarządzonej przez Sanepid z powodu COVID-19?

Tak

8,6 proc.

Nie

91,4 proc.

Połowa Polaków nie wierzy testom

Blisko połowa Polaków (49,2 proc.) uważa, że testy na COVID-19 są niewiarygodne. W tej liczbie, aż 15,5 proc. jest zdania, że wyniki tych testów nie mają nic wspólnego z rzeczywistym zakażeniem COVID-19. Te druzgocące dla testów mogą wynika tak z własnych doświadczeń respondentów, bądź być pokłosiem opinii znajomych i rodziny, z mediów społecznościowych oraz z portali internetowych.

Czy uważasz, że stosowane obecnie testy na COVID-19 są wiarygodne?

Są całkowicie wiarygodne (zawsze dają prawdziwy wynik)

3,1 proc.

Tak

50,8 proc.

Są raczej wiarygodne (zazwyczaj dają prawdziwy wynik)

47,8 proc.

Są raczej niewiarygodne (często dają nieprawdziwy wynik)

33,7 proc.

Nie

49,2 proc.

Są całkowicie niewiarygodne (ich wynik nie ma nic wspólnego z rzeczywistym zakażeniem COVID-19)

15,5 proc.

2/3 Polaków za maseczkami

Dwie trzecie Polaków uważa, że obowiązujący obecnie nakaz zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych jest potrzebny, gdyż istotnie ogranicza rozprzestrzenianie się epidemii. Pozostała jedna trzecia jest jednak zdania, że nakaz ten jest zbędny lub nawet, że jest szkodliwy (bo sprzyja rozwojowi epidemii).

Jak oceniasz aktualnie obowiązujący nakaz zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych (ulice, place, drogi, itp.)? Nakaz ten:

Istotnie ogranicza rozprzestrzenianie się epidemii (jest potrzebny)

66,6 proc.

Nie wpływa na rozprzestrzenianie się epidemii (jest zbędny)

27,0 proc.

Powoduje, że epidemia jest jeszcze silniejsza (jest szkodliwy)

6,4 proc.

Blisko połowa (47,7 proc.) respondentów uważa, że aktualnie obowiązujące obostrzenia związane z epidemią są zbyt duże. To bardzo wysoki wskaźnik, tym bardziej znaczący, iż zdecydowana większość mediów oraz praktycznie wszyscy politycy wciąż prowadzą jednostronną kampanię wzniecającą panikę w kontekście zachorowań na COVID-19.

Jak oceniasz aktualnie obowiązujące obostrzenia związane z epidemią koronawirusa COVID-19?

Są zbyt duże, nadmierne

47,7 proc.

Są w sam raz

38,4 proc.

Są zbyt małe, niedostateczne

14,0 proc.

Polacy nie chcą się szczepić?

Jak przechorowali COVID-19?

Respondentom, którzy zadeklarowali, że chorowali lub aktualnie chorują na COVID-19, zadano trzy dodatkowe pytania dotyczące przebiegu tej choroby.

Ponieważ takich osób w badanej próbie było jedynie 119, to dokładność otrzymanych w ten sposób wyników jest niska. Odsetek osób, które uważają, że chorowały lub aktualnie chorują na COVID-19 w poszczególnych miesiącach od marca 2020 do listopada 2020. Odsetek ten systematycznie rośnie od lipca 2020.

Kiedy chorowałaś/eś lub przypuszczasz, że chorowałaś/eś na COVID-19?

Marzec 2020

6,7 proc.

Kwiecień 2020

4,2 proc.

Maj 2020

2,5 proc.

Czerwiec 2020

1,7 proc.

Lipiec 2020

1,7 proc.

Sierpień 2020

3,4 proc.

Wrzesień 2020

13,4 proc.

Październik 2020

30,3 proc.

Listopad 2020

36,1 proc.

Wyraźna większość respondentów (59,7 proc.) ocenia przebieg swojej choroby na COVID-19 jako lekki.

Jak był przebieg Twojej choroby na COVID-19?

Lekki

59,7 proc.

Średni

33,6 proc.

Ciężki

6,7 proc.

Ciężki – z pobytem w szpitalu

0,0 proc.


Przeciętny deklarowany czas trwania choroby na COVID-19 wynosił 11 dni (mediana 10 dni). Przy rozpisaniu podawanej przez respondentów liczby dni (zastosowano tu pytanie otwarte) na przedziały pięciodniowe, dominuje przedział od 6 do 10 dni (31,9 proc.). A dwa kolejne, najliczniej obsadzone przedziały to 1-5 dni (26,9 proc.) i 11-15 dni (26,1 proc.). Osoby, które chorowały dłużej niż 15 dni stanowiły jedynie 15,1 proc..

Ile dni trwała Twoja choroba (przypuszczalna choroba) na koronawirusa COVID-19 licząc od dnia wystąpienia pierwszych objawów do dnia, w którym czułaś/eś się już dobrze, czyli tak, jak przed tą chorobą? Wpisz liczbę dni: __

Średnia liczba dni

11,4 dnia

Mediana liczby dni

10 dni1-5 dni

26,9 proc.

6-10 dni

31,9 proc.

11-15 dni

26,1 proc.

16-20 dni

7,6 proc.

21-25 dni

1,7 proc.

26-30 dni

2,5 proc.

31-40 dni

0,8 proc.

41+ dni

2,5 proc.


Badanie wykonała pracownia Estymator metodą wywiadów internetowych (CAWI) w terminie od 24 do 26 listopada 2020 roku na losowo-kwotowej próbie 1002 osób dorosłych, której struktura była kontrolowana ze względu na płeć, wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania (wielkość miasta / wieś).

Czytaj też:
Sensacyjne odkrycie. Doustny lek blokuje transmisję koronawirusa
Czytaj też:
Ponad 1,5 miliona ludzi straciło życie z powodu COVID-19. Co 9 sekund umiera człowiek

Źródło: DoRzeczy.pl
 266