Utracona suwerenność

Utracona suwerenność

Dodano:   /  Zmieniono: 
MARIUSZ MUSZYŃSKI| Państwo może dziś utracić suwerenność szybciej niż kiedykolwiek w historii. I nawet się nie zorientuje, że to nastąpiło. Suwerenność może dziś bowiem zabrać nie tylko obca armia, lecz także niepozorna Komisja Wenecka.

Suwerenność to pojęcie, które nierozerwalnie kojarzy nam się z państwem. Tylko państwo suwerenne jest podmiotem międzynarodowym mającym rzeczywistą zdolność do działania. Państwo, które traci suwerenność, staje się przedmiotem politycznej gry innych państw. (...)

Suwerenne państwa mogą zawierać różne traktaty. Mogą też odmawiać wiązania się tymi, które uznają za niesprawiedliwe lub sprzeczne z ich interesem. Taka odmowa ma jednak zawsze polityczne skutki. Nie każde państwo
i nie w każdej sytuacji może sobie na nią pozwolić. Dlatego kiedy odmowa zawarcia umowy stawała się politycznie
trudna do wyartykułowania, państwa zaczęły zastępować ją praktyczną alternatywą. Wypracowały sobie w tym celu dwie formuły: normatywny stan zawieszenia lub wyłączenie spornych kwestii poza traktat. (...)

Cały artykuł dostępny jest w 40/2016 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

 0